Tìm thông tin về siêu vi corona (COVID-19): https://www.coronavirus.vic.gov.au/vietnamese

Có hàng triệu lý do khác nhau để người dân Victoria đi tiêm phòng. Cùng chung tay góp phần vào chiến dịch #JabDone để chúng ta có thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho những người thật sự cần chúng. Hãy trao đổi với bác sĩ của bạn để chọn được loại vắc xin nào phù hợp nhất.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:

Please share these vital messages with your friends, family, colleagues and social media networks.

​​​Tag Youth Projects on social media when sharing these videos (be sure to include the tagline, Let's get the #JabDone):

 

Chiến dịch #JabDone được lấy cảm hứng từ chiến dịch "Goodbye COVID" của North Western Melbourne Primary Health Network.